Netherlands Privacy Policy

10/12/11

Warner Bros. Group Privacybeleid

Overzicht

Welkom bij de Warner Bros. Group Privacy Policy. Deze Privacy Policy beschrijft onze praktijken wat betreft de informatie die verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en op een andere manier verwerkt wordt wanneer u een Warner Group website bezoekt of andere Warner Group producten en diensten gebruikt, waarom wij deze informatie verzamelen, hoe wij deze beschermen en de keuzes die u maakt over de manier waarop zulke informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt. Samen zullen wij naar zulke websites, producten en diensten verwijzen als de "Sites". Door aan ons persoonsgegevens te verstrekken, geeft u uw toestemming over deze Privacy Policy te kennen. Deze Privacy Policy is van toepassing ongeacht de middelen of het apparaat die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Sites.

De Sites worden gecontroleerd en bestuurd door Warner Bros. Entertainment Inc. (een volledige dochteronderneming van Time Warner Inc., een vennootschap gevestigd in Delaware, VS ("wij", "ons", "onze"). De bedrijven opgesomd in de bijgevoegde lijst maken allemaal deel uit van de Warner Group.

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Over het algemeen kunt u onze Sites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of ons andere persoonsgegevens door te geven. Wanneer u onze Sites bezoekt, registreert onze webserver echter automatisch bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres (Internet Protocol) en andere verwante informatie zoals de naam van uw ISP (Internet service provider), uw browsertype, besturingssysteem en taal, de website van waaruit u ons bezoekt, sleutelwoorden en andere browser add-on technologieën die beschikbaar zijn voor het leveren van inhoud, de pagina's die u op onze Sites bezoekt en in welke volgorde en de datum en duur van uw bezoek.

Wij verzamelen persoonsgegevens, indien u die verschaft, bijvoorbeeld in het kader van:

 • Online registratie;
 • Deelname aan wedstrijden, sweepstakes of promoties;
 • Het plaatsen van berichten op een discussieplatform of forum;
 • Deelname aan een onderzoek of opiniepeiling;
 • Deelname aan online spelletjes of het gebruik van een gadget of andere toepassing;
 • Het verzenden van SMS, MMS en berichten via andere mobiele apparaten;
 • In licentie geven van inhoud of aankoop van handelswaar;
 • Interactie met Warner Bros. BD-Live inhoud;
 • Gebruik van onze Digital Copy Manager;
 • Inschrijving om e-mails of andere communicatie van ons of andere geregistreerde gebruikers te ontvangen;
 • Met ons contact opnemen inzake een commentaar, vraag of klacht.

Wij kunnen ondermeer de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen: uw voornaam en familienaam, profielnaam, wachtwoord, veiligheidsvraag en antwoord, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum, gegevens over uw telefoon (bv. mobiele telefoon of PDA) en uw telecomoperator, debiet/kredietkaartgegevens.

Om u een meer persoonlijke service te verlenen, verzamelen wij ook andere persoonsgegevens, waaronder uw interesses, voorkeuren, aankoopgedrag, verrichtingsinformatie en demografische gegevens (bv. leeftijd, geslacht en inkomsten). Nu en dan kan het gebeuren dat wij informatie die wij online ontvangen, samenvoegen met andere informatie die u ons verschaft heeft en met informatie van andere bronnen (bv. informatie ontvangen via telefonische en directe aankopen), om uw klantenprofiel te ontwikkelen, om onze diensten aan te passen en u bepaalde diensten aan te bieden.

Wanneer u toegang krijgt tot Warner Bros. BD-Live inhoud via één van onze diensten, verzamelen wij statistieken betreffende gedownloade en geziene trailers, verwijzingen, chatsessies, andere interacties met BD-Live inhoud, zowel als bepaalde kenmerkende informatie wat betreft het beeldscherm van uw BD-Livespeler en het vermogen om diensten te leveren.

Wanneer u een vergunning verkrijgt om inhoud te gebruiken (ofwel gratis ofwel via aankoop) of handelswaar aankoopt via één van onze diensten, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens om uw betaling te verwerken en om de inhoud en/of handelswaar aan u te leveren. Indien u een kredietkaart, of ander type betalingskaart, gebruikt voor uw aankopen, kunnen wij uw e-mailadres en andere online betalingsinformatie verzamelen om uw betaling te verwerken. Indien u de handelswaar wenst terug te sturen, verzamelen wij uw naam, adres en machtigingsnummer om de retour goed te keuren en ons schadepreventieprogramma te helpen beheren.

Soms krijgt u de mogelijkheid om informatie over andere mensen door te geven. U mag hen bijvoorbeeld uitnodigen om deel te nemen aan de activiteiten op onze Sites, hen een bericht of gadget verzenden van onze Sites of hen in staat te stellen informatie te ontvangen over onze producten of diensten. Het soort informatie die u mag doorgeven over andere personen, zijn de volgende: hun naam, leeftijd, geslacht, telefoonnummer, adres, e-mailadres en interesses. U moet de goedkeuring van zulke andere personen verkrijgen voordat u hun informatie aan ons doorgeeft. Wanneer wij met hen contact opnemen, mogen wij uw identiteit aan hen bekendmaken.

U kunt ook participeren met onze content, zoals video's, games, applicaties en andere aanbiedingen, op of via (1) sociale netwerksites van derden, zoals Facebook, (2) sociale media plug-ins en applicaties van derden, en (3) sociale media plug-ins en applicaties van Warner Bros. Entertainment Group die beschikbaar kunnen zijn via sites van derden of een Site van de Warner Bros. Entertainment Group. Wanneer u participeert met onze content op of via sociale netwerksites, plug-ins en applicaties van derden, kunt u ons toestaan om voortdurend toegang te hebben tot bepaalde informatie uit uw sociale media-profiel (bijv. naam, e-mailadres, foto, geslacht, verjaardag, locatie, uw lijst van vrienden, mensen die u volgt en/of die u volgen, de posts of de 'vind ik leuk'-meldingen die u doet) om de content af te leveren of in het kader van de werking van de applicatie. Wij kunnen ook niet-persoonlijk identificeerbare gegevens verkrijgen (bijv. bekeken content, prestaties in games, hoge scores, en informatie over advertenties binnen de content die aan u getoond is of waarop u mogelijk geklikt hebt, etc.) verkrijgen uit uw interactie met onze content.

Wanneer u gegevens verstrekt uit uw sociale media-account, kan dit ons helpen om dingen te doen als: (1) u exclusieve content aanbieden, (2) uw online beleving met ons personaliseren binnen en buiten onze applicaties of websites, en (3) contact met u opnemen via de sociale netwerksites of rechtstreeks door u het laatste nieuws, speciale aanbiedingen, en beloningen van de Warner Bros. Entertainment Group toe te zenden. Door dit te doen geeft u toestemming voor het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wanneer u aan ons persoonsgegevens verstrekt op onze sites, op sociale netwerksites (afhankelijk van uw privacy-instellingen), of via een applicatie op sociale netwerksites, kan dit door iedereen op internet worden gezien. Wij kunnen daarom het verdere gebruik van deze gegevens niet voorkomen. U kunt controle uitoefenen over welke gegevens u deelt via de privacy-instellingen die sommige sociale netwerksites aanbieden. Voor meer informatie over de wijze waarop u uw privacy-instellingen kunt aanpassen en hoe sociale netwerksites omgaan met uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar hun privacy-handleiding, privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

Cookies en webbeacons

Wij, onze derden-dienstverleners, -adverteerders en -partners, mogen "cookies" versturen naar uw computer of gelijkaardige technologieën gebruiken om uw online ervaring op onze websites en over het internet te verbeteren.

"Cookies" zijn bestanden die u als unieke gebruiker kunnen identificeren en zowel uw persoonlijke voorkeuren als uw technische informatie (waaronder click-through en click-streamgegevens) bewaren. Click-streamgegevens vertellen ons welke pagina's u heeft bezocht en in welke volgorde. Cookies beheren en meten de prestatie van advertenties die op, door of via Warner Group Sites worden weergegeven of geleverd. Wij gebruiken cookies en andere technische informatie om uw bezoek aan de Sites te verpersoonlijken (bv. om uw naam te herkennen wanneer u naar onze Sites terugkeert), om het verkeer op de Sites te analyseren en om consumptietendensen, -patronen en selecties op te sporen voor gemachtigde download en voor technische redenen wat betreft uw gebruik van onze Sites. Dit helpt ons om uw online ervaring te optimaliseren en het ontwerp en inhoud van de Sites te verbeteren om aan uw behoeften te voldoen. Cookies zijn ofwel permanent (bv. ze blijven op uw computer tot u ze verwijdert) ofwel tijdelijk (bv. ze blijven enkel tot u uw browser afsluit).

Wij kunnen ook "webbeacons" of een gelijkaardige technologie gebruiken om uw gebruik van onze Sites te controleren en om te begrijpen welke pagina's u op onze Sites bezoekt. Deze worden ook "Clear GIFs" genoemd. Webbeacons (of Web bugs) zijn kleine codereeksen die een methode bieden voor het afleveren van een grafisch beeld op een webpagina met het oog op het overbrengen van gegevens, zoals het IP-adres (internet protocol) van de computer die de pagina downloadde waarop de webbeacon verschijnt, de URL (Uniform Resource Locator) van de pagina waarop de webbeacon verschijnt, de tijd dat de pagina die de webbeacon bevat, werd bekeken, de browsertypes die de webbeacon ophaalden en het identificatienummer van alle cookies op de computer die eerder door die server werden aangebracht. Wanneer wij met u corresponderen via e-mail met HTML, laten de webbeacons ons weten of u onze e-mail ontving en opende.

Indien u kiest om ons persoonsgegevens te verschaffen, kan die gekoppeld worden aan de anonieme gegevens die in de cookies en/of webbeacons opgeslagen zijn.

Door deze Privacy Policy te aanvaarden, stemt u er met name mee in dat wij cookies en webbeacons gebruiken zoals hierin beschreven. De meeste browsers zijn aanvankelijk zo ingesteld dat zij cookies aanvaarden. U kunt uw browser aanpassen om cookies van ons of van om het even welke andere website te weigeren indien u dat verkiest. Bovendien, kunt u, door uw browser zo in te stellen dat hij HTML e-mails als "text only" weergeeft, het gebruik van sommige webbeacons voorkomen. Gelieve voor meer informatie het "Help" gedeelte van uw browser te raadplegen. Bepaalde delen van onze Sites echter zijn enkel toegankelijk in combinatie met cookies of soortgelijke middelen. U moet zich er dan ook van bewust zijn dat het uitschakelen van cookies of soortgelijke middelen u de toegang tot een gedeelte van onze site kan verhinderen.

Hoe zal de Warner Group mijn persoonsgegevens gebruiken?

Wij verzamelen persoonsgegevens om ondermeer het volgende te kunnen doen: door u gevraagde diensten of producten aanbieden (bv. u via e-mail of andere elektronische middelen onze nieuwsbrieven of andere informatie sturen over films, televisieprogramma's of andere producten of diensten waarvoor u interesse toont); u in staat stellen deel te nemen aan recreatieve en sociaal interactieve activiteiten op de Site (bv. deelnemen aan onze discussieplatforms, uw deelname beheren in online spelletjes, wedstrijden, sweepstakes, promoties, loterijen; gadgets of andere toepassingen gebruiken; onderzoeken of opiniepeilingen uitvoeren); het beheren van onze relatie met u; u op de hoogte brengen van wijzigingen aan onze Sites; u inlichten over onze producten, diensten, promoties, aanbiedingen en wedstrijden die u interessant zou kunnen vinden; reageren op eventuele vragen die u heeft; een meer directe relatie ontwikkelen met u voor de doeleinden beschreven in deze paragraaf; een online klantenprofiel van u ontwikkelen; en inzicht krijgen in algemene consumptietendensen en -patronen zodat wij bestaande en groeiende marketingstrategieën voor onze producten en diensten kunnen ontwikkelen en ondersteunen.

Waar u kiest om mobiele diensten en inhoud te ontvangen via SMS, MMS en andere mobiele diensten, gebruiken wij de verzamelde informatie om zulke mobiele diensten en inhoud aan u te leveren, om problemen met onze mobiele diensten en inhoud te voorkomen en op te lossen, om marktonderzoek uit te voeren, om verkoopsgegevens op te slaan en andere promotionele activiteiten waarin u misschien geïnteresseerd bent, te plannen.

Wat met de persoonsgegevens die u publiekelijk beschikbaar maakt?

Indien onze Sites op om het even welk moment chatruimtes, discussieplatforms, blogs, nieuwsgroepen of forums enz. aanbieden, verzamelen wij de informatie die u doorgeeft. Zulke informatie zal gebruikt worden in overeenstemming met deze Privacy Policy. Gelieve zich er van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik door derden van de persoonsgegevens die u beschikbaar maakt op onze Sites via om het even welke chatruimte, discussieplatform, blog, nieuwsgroep of forum, enz.

Uw keuze om direct marketing te ontvangen

Met uw goedkeuring, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor:

(a)        direct marketing van onze eigen producten en diensten en ten behoeve van andere bedrijven binnen de Time Warner Inc. Group;

(b)        direct marketing van producten en diensten ten behoeve van geselecteerde derden actief op het terrein van entertainment, media en verwante sectoren;

(c)        het bekendmaken van de gegevens aan externe organisaties actief op het terrein van entertainment, media en verwante sectoren die hun producten of diensten aan u willen promoten.

Uw deelname aan onze marketingactiviteiten is vrijwillig. Als u uw voorkeuren in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden wenst te wijzigen, of u ervoor opteert om verdere marketinginformatie te ontvangen, log dan in op uw profiel (als u een profiel gecreëerd heeft op één van onze Sites), of neem contact op met ons via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Veiligheid

Hoewel absolute veiligheid niet kan worden gewaarborgd op het internet, mag u erop vertrouwen dat wij over redelijk technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen beschikken om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of opzettelijke manipulatie, verlies, misbruik, beschadiging of tegen ongemachtigde bekendmaking of toegang tot de informatie die wij online verzamelen. Terwijl wij de veiligheid van de door u doorgegeven persoonsgegevens niet kunnen verzekeren of garanderen, zullen wij deze veiligheidsmaatregelen steeds blijven handhaven en verbeteren in overeenstemming met de wettelijke en technologische ontwikkelingen.

Met wie zullen wij uw persoonsgegevens delen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens overbrengen (of op een andere manier beschikbaar maken) aan derden die informatie voor ons verwerken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gebruik maken van dienstverleners om onze Sites en diensten te beheren, bepaalde functies te besturen (zoals het leveren van licenties voor digitale rechten zodat u de gekochte inhoud kunt afspelen via één van uw diensten), advertenties te bezorgen, voor onze rekening e-mails te verzenden, onze wedstrijden en promoties te leiden, klantenonderzoek uit te voeren, onze netwerkstatus, ontvankelijkheid van onze diensten en de werkzaamheid van onze publiciteit te beheren en analyseren, en om het even welke online transacties te verwerken.

Wij en derde-dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens opslaan en verwerken in of overbrengen naar een centrale database in de Verenigde Staten. De entiteiten binnen de Warner Group die instemmen om gebonden te worden door deze Privacy Policy, hebben toegang tot uw informatie en kunnen het gebruiken voor de doeleinden hierin beschreven.

Wij mogen informatie over u bekendmaken aan derden om de toepasselijke wetten en reglementeringen na te leven. Wij behouden ons ook het recht voor om informatie bekend te maken aan derden wanneer er zich een klacht voordoet over uw gebruik van onze Site, waar wij het nodig achten een onderzoek in te stellen naar illegale activiteiten, verdachte fraude, situaties die mogelijke bedreigingen betekenen voor de fysische veiligheid van om het even welke persoon, deze te voorkomen of er actie tegen te ondernemen en waar wij, naar eigen goeddunken, geloven dat uw gebruik strijdig is met het privacybeleid of onze Gebruiksvoorwaarden.

Wij delen informatie over bezoekers van de websites op een anonieme en gezamenlijke manier met derden (waaronder adverteerders, zakenpartners en sponsors) om consumptietendensen en -patronen te begrijpen en onze zakenrelaties te beheren en verbeteren.

Het is mogelijk dat wij of één van onze afdelingen of filialen kunnen fuseren met, verkocht worden aan of verworven worden door een andere derde partij. Voor zover wettelijk toegestaan en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacy Policy, mogen wij de informatie die wij over u bezitten delen met de resulterende entiteit.

Links, adverteerders, derden-sponsors & ad-servers

Sommige van onze sites bevatten links naar andere sites die niet gedekt worden door deze Privacy Policy en waar de informatiepraktijken kunnen verschillen van de onze. Wij bezitten of beheren deze sites niet. De bezoekers moeten de privacymededelingen van zulke derden-sites raadplegen alvorens enige persoonsgegevens te geven, aangezien wij niet aansprakelijk zijn voor en geen toezicht hebben over de manier waarop zulke sites uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken of op een andere manier verwerken.

Op onze Sites bieden wij soms inhoud of programma's aan die worden gesponsord of co-branded door geïdentificeerde derden (bv. wedstrijden, sweepstakes of promoties). Deze derden kunnen persoonsgegevens ontvangen, die u vrijwillig aan hen bezorgt, om gebruik te maken van het aanbod. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. U zult echter ingelicht worden, op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld, of deze derden die informatie krijgen, hoe het zal verwerkt worden en aan wie het zal overgedragen worden.

Op sommige van onze Sites kunnen derden advertenties aanbieden, ons gegevensverzameling bezorgen, de rapportage en reclamereactie meten, en eveneens helpen bij de levering van relevante marketingberichten en advertenties. Deze derden kunnen hun eigen cookies bekijken, bewerken of instellen. Het gebruik van deze technologieën door zulke derden is onderworpen aan hun eigen privacymededelingen en wordt niet gedekt door deze Privacy Policy. Voor meer informatie over derden-ad-servers op onze sites en uw mogelijkheid om gerichte publiciteit van zulke derden op te zeggen, ziehttp://www.youronlinechoices.com en bezoek ook de website van het Netwerk Advertising Initiative ( http://www.networkadvertising.org/).

Internationale doorgifte

Aangezien wij internationaal actief zijn, en veel van onze computersystemen zich op dit moment in de Verenigde Staten bevinden , zullen uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt in de V.S., waar de regelgeving op h et gebied van gegevensbescherming en privacy mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in andere delen van de wereld, zoals de Europese Unie . Behoudens voor zover hieronder bepaald, stemt u in met de verzameling en/of verwerking van uw persoonlijk identificeerbare gegevens in de Verenigde Staten, inclusief het gebruik van cookies zoals hierboven omschreven, als u een gebruikersaccount aanmaakt met deze Site als bezoeker van buiten de Verenigde Staten.

Bedrijven binnen de Warner Bros. Entertainment Group zijn gecertificeerd volgens het Safe Harbor Program van het Amerikaanse Ministerie van Handel (Department of Commerce) om gegevensdoorgiftes uit de Europese Economische Ruimte te behandelen.  Voor een lijst van deze bedrijven,  klik hier.

Bewaring/Behoud

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden opgeslagen dan wettelijk toegestaan en nodig is voor de in deze Privacy Policy beschreven doeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens van onze databases verwijderen en het recht op toegang, herziening en correctie van onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens die wij bewaren of waarover wij toezicht houden, afhankelijk van bepaalde door de wet voorgeschreven uitzonderingen. Om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij via de Sites in verband met u hebben verzameld, om ze te verwijderen, te corrigeren of bij te werken, uw profiel of inschrijving te annuleren, gelieve in te loggen op uw profiel (als u er bij ons één heeft aangemaakt) of ons te mailen op This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Bovendien zullen wij u altijd de mogelijkheid bieden om uw voorkeuren met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens te wijzigen. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat wij u toegang verlenen.

Als u aanvullende vragen heeft over de persoonsgegevens die wij van u bezitten, neem dan contact op met ons op This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of schrijf ons op onderstaand postadres.

Bijkomende informatie over kinderen

Het is voor ons belangrijk dat kinderen op een verantwoorde manier van onze Sites kunnen genieten. Daarom moedigen wij kinderen aan om hun ouders of voogd te raadplegen voordat zij persoonsgegevens doorgeven. Wij moedigen ook de ouders en voogden aan om toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen, door bijvoorbeeld hulpmiddelen voor ouderlijk toezicht te gebruiken die beschikbaar zijn bij online diensten en softwarefabrikanten. Deze hulpmiddelen helpen om een kindvriendelijke online omgeving te scheppen en kunnen ook voorkomen dat kinderen online hun naam, adres en andere persoonsgegevens zonder toestemming van de ouders doorgeven.

De privacy van uw kind is belangrijk voor ons. Wij nemen de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van uw kinderen die online wordt verzameld, te beveiligen, en om de ouders, voogden en hun kinderen te leren hoe ze controle kunnen uitoefenen over hun persoonsgegevens tijdens het surfen op het internet. Daarom nemen wij bijkomende maatregelen om de privacy van onze jonge bezoekers te beschermen.

De bezoekers van onze sites kunnen deelnemen aan vele activiteiten zonder dat ze persoonsgegevens moeten doorgeven. Als de gebruiker echter wil deelnemen aan sommige interactieve activiteiten op onze sites, vragen wij de gebruiker om ons bepaalde informatie te bezorgen, zoals het e-mailadres van de gebruiker en de leeftijd. In bepaalde omstandigheden vragen wij de goedkeuring van een ouder of voogd om die informatie door te geven of om hen te informeren over de online activiteiten van hun kind. Wij gebruiken ook het e-mailadres van de ouders om hen in staat te stellen de inschrijving van hun kind op een nieuwsbrief of een andere gelijkaardige activiteit ongedaan te maken. Wij delen geen informatie van kinderen met externe derden die niet gebonden zijn door deze Privacy Policy voor hun eigen marketingdoeleinden zonder de goedkeuring van een ouder of voogd.

Ook al willen wij dat kinderen van onze sites kunnen genieten, zijn bepaalde delen van de sites, SMS, MMS en andere mobiele diensten enkel beschikbaar voor gebruiker die aan de aangewezen leeftijdsvereisten voldoen. Wij moedigen jonge gebruikers niet aan om persoonsgegevens aan ons door te geven (zoals hun mobiele telefoon of PDA contactgegevens) om zich voor zulke diensten in te schrijven.

Als u een ouder of voogd bent en graag de persoonsgegevens bekijkt die wij online van uw kind verzameld hebben, deze wenst te verwijderen en/of verzoekt dat wij verdere verzameling of gebruik van de persoonsgegevens van uw kind stopzetten of als u vragen heeft over ons privacybeleid en praktijken, kunt u met ons contact opnemen op onderstaand adres (Hoe kunt u met ons contact opnemen).

Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Nu en dan herzien wij deze Privacy Policy om bedrijfsinitiatieven, wijzigingen in de wet of technologie of wijzigingen in onze praktijken betreffende de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens weer te geven. Als wij beslissen om deze Privacy Policy substantieel te wijzigen, zullen de wijzigingen op onze Sites bekendgemaakt worden zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste versie. De datum van de meest recente wijzigingen zullen aan het begin van de pagina weergegeven worden. Bekijk deze pagina en de lijst van Warner groepsentiteiten regelmatig om op de hoogte te blijven.

Hoe kunt u met ons contact opnemen

Als u vragen of commentaar heeft over deze Privacy Policy, neem dan gerust contact op met ons via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of op volgend adres: Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., Bldg. 168, Burbank, CA, U.S.A. 91522, ter attentie van: Chief Privacy Officer.


de Internationale Doorgiftes

Uw privacy is belangrijk voor ons. Bedrijven binnen de Warner Bros. Entertainment Group hebben zichzelf gecertificeerd bij het Safe Harbor Program van het Amerikaanse  Ministerie van Handel om gegevensdoorgiftes vanuit de Europese Economische Ruimte te behandelen.

Binnen het Safe Harbor kader voldoen deze bedrijven aan de relevante Safe Harbor principes (de "Principes"), die wij u adviseren te bekijken op de Safe Harbor website van het  Ministerie van Handel op www.export.gov/safeharbor/.

Hieronder vindt u een lijst van de Warner Bros. Entertainment Group bedrijven die zelf-gecertificeerd zijn binnen het Safe Harbor kader. Wij kunnen deze lijst van tijd tot tijd updaten; controleert u deze daarom regelmatig om up to date te blijven.

Warner Bros. Advanced Digital Services, onderdeel van Warner Bros. Technical Operations Inc.

Certificering: http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=10102

Turbine, Inc.

Certificering: http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=12284

Indien u vragen of problemen hebt over de privacypraktijken in verband met de Principes, adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen op This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Mocht u van mening zijn dat uw zorgen niet zijn weggenomen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de American Arbitration Association ("AAA") voor mediation en, indien noodzakelijk, voor bindende arbitrage ter finale beslechting. Om het proces te bespoedigen dienen klachten in het Engels te worden ingediend. Voor meer informatie en instructies over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend, raden wij u aan contact op te nemen met AAA op:

AAA
1633 Broadway, 10th Floor
New York, New York 10019
Gratis telefoonnummer: 1-800-778-7879
Website: www.adr.org
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bedrijven

Bedrijven van de Warner Bros. Entertainment Group die ermee instemmen gebonden te zijn aan dit Privacybeleid kunnen toegang krijgen tot de gegevens die van gebruikers op onze Site verzameld worden (ook van gebruikers die zich in een ander gebied bevinden), en kunnen die informatie gebruiken voor de doeleinden die aan u bekend zijn gemaakt in ons Privacybeleid. Hieronder staat een lijst van enkele van de Warner Bros. Entertainment Group bedrijven die op dit moment op deze wijze aan marketing aan onze gebruikers kunnen doen. Wij kunnen deze lijst van tijd tot tijd updaten; controleert u deze daarom regelmatig om up to date te blijven.

Australië

Warner Bros. Entertainment Australia Pty Limited

Denemarken

Warner Bros. Entertainment Danmark ApS

Warner Home Video Denmark, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Danmark ApS

Finland

Warner Bros. Entertainment Finland Oy

Warner Home Video Finland, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Finland Oy

Frankrijk

Warner Bros. Entertainment France S.A.S.

Warner Home Video France, onderdeel van Warner Bros. Entertainment France S.A.S.

Duitsland

Warner Bros. Entertainment GmbH

Warner Home Video Duitsland, onderdeel van Warner Bros. Entertainment GmbH

Nederland

Warner Bros, Entertainment Nederland B.V

Warner Home Video Benelux, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Nederland B.V.

Italië

Warner Bros. Entertainment Italia S.p.A.

Warner Bros. International Television Italia S.r.L.

Warner Home Video Italië, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Italia S.p.A.

Noorwegen:

Warner Bros. Entertainment Norge AS

Warner Home Video Noorwegen, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Norge AS

Portugal

Columbia Tri-Star Warner Filmes De Portugal LDA

Spanje

Warner Bros. Entertainment España SL

Warner Home Video Spanje, onderdeel van Warner Bros. Entertainment España, SL

Zweden

Warner Bros. Entertainment Sverige

Warner Home Video Zweden, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Sverige AB

Zwitserland

Warner Home Video Zwitserland, onderdeel van Warner Bros. Transatlantic Inc.

Verenigd Koninkrijk.

Warner Bros. Entertainment UK Limited

Warner Home Video UK, onderdeel van Warner Bros. Entertainment UK Limited

Verenigde Staten

DC Comics

Warner Bros. Advanced Digital Services, onderdeel van Warner Bros. Technical Operations Inc.

Warner Bros. Consumer Products Inc.

Warner Bros. Digital Distribution, onderdeel van Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Warner Bros. Distributing Inc.

Warner Bros. Entertainment Inc.

Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Warner Bros. Interactive Entertainment, onderdeel van Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Warner Bros. International Television Distribution Inc.

Warner Bros. International Branded Services, onderdeel van WBTV Distribution Inc.

Warner Bros. Pictures, onderdeel van WB Studio Enterprises Inc.

Warner Bros. Television Distribution Inc.

Warner Bros. Television, onderdeel van WB Studio Enterprises Inc.

Warner Home Video, onderdeel van Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Turbine, Inc.

Hieronder staat een lijst van enkele van de Time Warner bedrijven die buiten de Warner Bros. Entertainment Group staan, namens welke wij op dit moment marketingmateriaal kunnen verzenden over vrijetijds- en entertainment-producten en -activiteiten aan gebruikers die om dit materiaal hebben verzocht. Leveringen kunnen ook via elektronische kanalen plaatsvinden, en u hebt het recht om u te allen tijde uit te schrijven (opt-out) (zie de voorwaarden en het Privacybeleid). Wij kunnen deze lijst van tijd tot tijd updaten met extra bedrijven van Time Warner; controleert u deze daarom regelmatig om up to date te blijven.


Cartoon Network
Home Box Office
New Line Cinema
Time Inc.
Turner Broadcasting System