Finland - End User License Agreement - PS3

11/29/11

GOTHAM CITY IMPOSTORS

-LOPPUKÄYTTÄJÄLISENSSISOPIMUS

Viimeksi päivitetty: syyskuu 2011

TÄMÄ SOPIMUS ON JURIDISESTI SITOVA; OLE HYVÄ JA LUE SE HUOLELLISESTI. Tervetuloa Gotham City Impostors -peliin. WB Games Inc. ("WB Games") ylpeänä antaa sinulle käyttöösi Gotham City Impostors -peliohjelman (päivitysten kanssa "Asiakasohjelma") käytettäväksi yhdessä Gotham City Impostors -pelin online-komponentin ("Pelipalvelin") kanssa. Yhdessä Asiakasohjelma ja Pelipalvelin muodostavat Gotham City Impostors -pelin ("Peli"). Tämä loppukäyttäjälisenssisopimus ("EULA" tai "Sopimus") soveltuu siihen, miten käytät Asiakasohjelmaasi, kun taas Gotham City Impostors -palveluehdot ("Palveluehdot"), jotka muodostavat osan tätä Sopimusta, soveltuvat siihen, miten käytät Pelipalvelinta. Painamalla alla "Hyväksyn", tai asentamalla Asiakasohjelman tai käyttämällä sitä, hyväksyt tämän Sopimuksen Palveluehtojen ehdot itseäsi sitoviksi.

1.                  Rajoitettu käyttöoikeus. Asiakasohjelmaan myönnetään käyttöoikeus, sitä ei myydä. Edellyttäen että hyväksyt tämän EULA:n ehdot ja jatkuvasti noudatat niitä, WB Games myöntää sinulle rajoitetun, peruutuskelpoisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan, henkilökohtaisen oikeuden (a) ladata ja asentaa Asiakasohjelma omistamallesi Sony PlayStation®3 tietokoneviihdejärjestelmää -laitteistolle ("Viihdejärjestelmä") sekä (b) käyttää Asiakasohjelmaa yhdessä Pelipalvelimen kanssa yksinomaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseesi. Tämä lisenssi ei oikeuta sinua yhteenkään seuraavaksi lueteltavista asioista, ja hyväksyt että seuraavien lisenssirajoitusten rikkominen muodostaa WB Gamesin immateriaalioikeuksien loukkaamisen:

a.       Et saa myydä, lisensoida tai siirtää Asiakasohjelmaa tai mitään sen modifikaatiota tai kopiota toiselle henkilölle tai yhteisölle;

b.      Et saa kehittää, jakaa tai isännöidä palvelinta tai muuta ohjelmistoa, jonka tarkoitus on olla vuorovaikutuksessa Asiakasohjelman kanssa tai emuloida WB Gamesin käyttämiä kommunikaatioprotokollia;

c.       Et saa muuttaa Asiakasohjelmaa tai mitään sen osaa;

d.      Et saa, etkä saa antaa muiden tai valtuuttaa muita, kopioida, kääntää, takaisinmallintaa, johtaa lähdekoodia, muuttaa, purkaa osiin, kääntää lähdekoodiksi Asiakasohjelmaa tai sen osaa, tai luoda johdannaisteoksia niihin perustuen;

e.       Et saa kehittää, jakaa tai käyttää mitään kolmannen ohjelmaa, jonka tarkoitus on vaikuttaa Pelikokemukseen, mukaan lukien rajoituksetta botit, huijaukset, hakkeroinnit tai mitään ohjelmaa, joka on suunniteltu antamaan pelaajalle etu;

f.       Et saa hyödyntää Peliä tai mitään sen osaa missään kaupallisessa tarkoituksessa;

g.       Et saa ottaa yhteyttä Pelipalvelimeen millään muulla tavalla kuin PlayStation®Networkin tai muun WB Gamesin valtuuttaman kolmannen osapuolen tietokonepalvelun kautta tässä todetulla tavalla käyttämällä auktorisoitua ja muuttamatonta Asiakasohjelmaa;

h.      Et saa ottaa Asiakasohjelmalla yhteyttä mihinkään muuhun palvelimeen tai palveluun kuin Pelipalvelimeen PlayStation®Networkin tai muun WB Gamesin valtuuttaman kolmannen osapuolen palvelun kautta.

Tässä myönnetty lisenssi ei sisällä Peliin (mukaan lukien rajoituksetta Asiakasohjelma) omistusoikeuden luovutusta eikä sitä tule pitää minkään Peliin kohdistuvan oikeuden myyntinä. Omistusoikeus ja kaikki oikeudet ja osuudet Peliin ja sen kaikkiin sen kopioihin (mukaan lukien rajoituksetta kaikki nimet, tietokoneohjelmat, teknologiat, teemat, objektit, hahmot, hahmojen nimet, tarinat, dialogi, iskulauseet, paikat, konseptit, kuvitukset, musiikit, jne.) ovat WB Gamesilla tai sen lisenssinantajilla.

2.                  Sopimuskausi. Tämä EULA on voimassa siihen asti kunnes sen voimassaolo päätetään ja sellaiset sopimusehdot, joiden luonteensa puolesta tulee jäädä sopimuksen päättämisen jälkeen voimaan, mukaan lukien rajoituksetta ehdot jotka koskevat lisenssin rajoituksia, takuun poissulkemista, vastuunrajoitusta, korvausvelvollisuutta ja omistajuutta, jäävät voimaan. Voit päättää tämän EULA:n voimassaolon koska tahansa tuhoamalla pysyvästi kaikki hallussasi olevat kopiot Pelistä sekä siihen liittyvästä dokumentaatiosta, mukaan lukien rajoituksetta jokaisen hallussasi tai määräysvallassasi olevan Asiakasohjelman. WB Games voi milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti päättää tämän sopimuksen voimassaolon ilmoittamalla siitä sinulle, mukaan lukien rajoituksetta ilmoittamalla siitä sähköpostitse viimeisimpään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tai pelitilille. Sopimuksen päättymisen johdosta sinun on tuhottava kaikki hallussasi olevat kopiot Pelistä sekä niihin liittyvä dokumentaatio, mukaan lukien rajoituksetta kaikki hallussasi tai määräysvallassasi oleva Asiakasohjelmat.

3.                  Omistajuus. Hyväksyt, että sinun ja WB Gamesin välillä WB Games omistaa ja tulee jatkossa omistamaan kaikki oikeudet ja osuudet Peliin, sen kaikkiin kopioihin ja sen sisältöön. Yhdysvaltain tekijänoikeuslait, kansainväliset sopimukset sekä muut lait suojaavat Peliä. Peli voi sisältää kolmansien lisensoimaa materiaalia, ja tämän materiaalin lisenssinantajia pidetään tähän Sopimukseen nähden kolmansina edunsaajina, joilla on oikeus panna täytäntöön oikeutensa sinua kohtaan mikäli rikot tätä sopimusta.

4.                  Suostumus valvontaan. Kun Peli on käynnissä, WB Games, sen konserniyhtiöt tai toimittajat voivat valvoa Viihdelaitteistoa kappaleen 1 vastaisen käytön varalta. Täten annat WB Gamesille, sen konserniyhtiöille ja toimittajille luvan valvoa Viihdelaitteistoasi tämäntyyppisen käytön identifioimiseksi sekä mahdollisten väärinkäytösten ilmoittamiseksi WB Gamesille. WB Gamesilla sekä sen konserniyhtiöillä ja sopimuskumppaneilla ei kutienkaan ole mitään velvollisuutta valvoa laitteistoasi.

5.                  Takuiden poissulkeminen. Siinä määrin kuin laki sen sallii, Pelipalvelimet tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "kuten saatavilla" periaatteiden mukaisesti. Siinä määrin kuin laki sallii, kaikki nimenomaiset ja hiljaiset takuut suljetaan pois.

6.                  Vastuunrajoitus.

a.         Sinä, WB Games tai sen hallituksen jäsenet, emoyhtiö, konserniyhtiöt tai toimittajat eivät ole vastuussa mistään välillisestä tai epäsuorasta menetyksestä näiden Palveluehtojen tai minkä tahansa rinnakkaissopimuksen nojalla tai niihin liittyen, riippumatta siitä, onko kyse sopimusrikkomuksesta, sopimuksenulkoisesta vahingosta (mukaan lukien tuottamus), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta, vääristelystä tai muutoin.

b.         Mikään näissä Palveluehdoissa ei rajoita kummankaan osapuolen vastuuta:

(i)         petoksesta tai petollisesta vääristelystä;

(ii)        tuottamuksesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta;

(iii)       Kohdan 12 nojalla maksettavasta korvauksesta; tai

(iv)       mistä tahansa muusta sellaisesta vastuusta, jota ei lain nojalla voida poissulkea tai rajoittaa.

7.                  Korvausvelvollisuus. Sitoudut siihen että puolustat, korvaat ja vapautat WB Gamesin, sen hallituksen jäsenet, emoyhtiön, tytäryhtiön, konserniyhtiöt ja toimittajat kaikista vaateista, vastuista, loukkauksista, vahingosta, menetyksestä tai  kuluista (mukaan lukien kohtuulliset lakimiesten palkkiot) jotka ovat sen seurausta tai jotka johtuvat siitä tai jotka liittyvät siihen, että olet rikkonut Kohdan 1.

8.                  Muutokset Sopimukseen ja Peliin. WB Games voi päivittää tätä Sopimusta oman harkintansa mukaisesti ja sinua pyydetään tutustumaan ja hyväksymään EULA:n päivitetty versio silloin kun se tulee voimaan. Mikäli et hyväksy päivitettyä EULA:a, sinun ei anneta jatkaa Pelin pelaamista. Mikäli et milloin tahansa pysty noudattamaan voimassa olevaa EULA:a, sinun täytyy päättää tämän Sopimuksen voimassaolo Kohdan 2 mukaisesti ja välittömästi lopettaa Pelin käyttö. WB Games voi vaihtaa, muuttaa, keskeyttää ja lopettaa minkä tahansa Pelin piirteen milloin vain. WB Games voi myös asettaa rajoituksia joillekin toiminnallisuuksille tai rajoittaa sinun pääsyäsi koko Peliin tai sen osaan ilman ennakkoilmoitusta. Sinulla ei ole rahallista tai muutakaan intressiä mihinkään Pelissä esiintyvään toiminnallisuuteen tai sisältöön.

9.                  Korjaukset ja päivitykset. WB Games voi tehdä korjauksia, päivityksiä tai muutoksia (kukin "Päivitys") Peliin milloin tahansa, mukaan lukien rajoituksetta Viihdejärjestelmään asennettuun Asiakasohjelmaan. Päivitykset eivät ole valinnanvaraisia. Hyväksyt, että WB Games voi tehdä ja asentaa Päivityksiä etäyhteyden kautta, sekä ilmoituksenvaraisesti että tietämättäsi, ja annat täten suostumuksesi WB Gamesille ladata ja käyttää sanottuja Päivityksiä.

10.              Oikeussuojakeinot. Ymmärrät, että WB Games voi kärsiä korjaamiskelvotonta vahinkoa mikäli rikot omistusta, lisenssin antamista tai lisenssin rajoituksia koskevia ehtoja. Tällaisen  rikkomuksen sattuessa WB Games on oikeutettu hakemaan turvaamistoimea ja/tai luontoissuoritusta koskevaa määräystä tai käyttämään muita soveltuvia oikeussuojakeinoja.

11.              Varoitus sairaskohtauksista. Hyvin pieni prosentuaalinen määrä ihmisistä kärsii epileptisistä kohtauksista silloin, kun he altistuvat tietyille valokuvioille tai välkkyville valoille. Altistuminen näille kuvioille tai taustakuville televisiolaitteessa tai videopelejä pelattaessa voi aiheuttaa epileptisen kohtauksen näille henkilöille. Mikäli sinulla tai kenelläkään perheessäsi on epilepsia, keskustele asiasta lääkärisi kanssa ennen pelaamista. Mikäli pelatessasi koet huimausta, näkökentän oireita, silmien tai lihaksien nykimistä, tietoisuuden tai paikan hahmotuskyvyn menetetystä, pakkoliikkeitä tai kouristuksia, lopeta käyttäminen heti ja ota yhteys lääkäriisi.

12.              Soveltuva laki.

a.       Tämän EULA:n syntyyn, pätevyyteen ja täytäntöönpanoon sekä kaikkiin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin, joita tästä EULA:sta johtuu tai joita siihen liittyy, sovelletaan sen maan lakeja, jossa sinulla on asuinpaikka.

b.      Kaikki sellaiset kanteet tai oikeustoimet, joilla pyritään ratkaisemaan tätä EULA:a tai palvelua koskeva erimielisyys, voidaan ratkaista sen maan tuomioistuimissa, jossa sinulla on asuinpaikka (ellei toisin kirjallisesti osapuolten kesken sovita).

c.       Erillisyys. Sinä ja WB Games sovitte, että mikäli jokin kohta tästä Sopimuksesta todettaisiin laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen kohta irrotetaan sopimuksesta ja  jäljelle jäävä kohta pysyy voimassa ja täytäntöönpanokelpoisena.

13.              Muut ehdot. Tämän Sopimuksen ehdot, mukaan lukien Takuun poissulkemista, Vastuunrajoitusta ja Korvausvelvollisuutta koskevat ehdot, ovat sellaisia olennaisia seikkoja, joihin sinun ja WB Gamesin välinen sopimus perustuu. WB Gamesilla ei olisi taloudellisia mahdollisuuksia tarjota Peliä (mukaan lukien rajoituksetta Asiakasohjelmaa) ilman näitä rajoituksia. Sanotut Takuun poissulkemista, Vastuunrajoitusta ja Korvausvelvollisuutta koskevat ehdot ovat voimassa myös WB Gamesin lisenssinantajien, oikeusseuraajien ja luovutuksensaajien eduksi. Suostut siihen, että sinua ei pidetä etkä esitä itseäsi WB Gamesin agenttina, työntekijänä, yhteisyrittäjänä tai yhteistyökumppanina. Et voi siirtää tätä sopimusta kokonaan tai osittain ilman WB Gamesin etukäteen antamaa kirjallista lupaa ja kaikki tämän ehdon vastaisesti tehdyt siirtoyritykset ovat pätemättömiä. WB Games voi siirtää tämän Sopimuksen tai mitkä tahansa siihen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ilman suostumustasi milloin tahansa. Laiminlyöntiin, ehtoon tai rikkomukseen vetoamatta jättäminen ei tarkoita sitä, että mihinkään toiseen samanlaatuiseen tai erilaiseen laiminlyöntiin, ehtoon tai rikkomukseen ei vedottaisi. Mikäli tuomioistuin tai viranomainen katsoo minkä tahansa tämän Sopimuksen ehdon laittomaksi, ehto katsotaan irrotetuksi tästä Sopimuksesta eikä irrotuksella ole vaikutusta Sopimuksen jäljellejäävien ehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä Sopimus, joka sisältää kaikki soveltuvat dokumentit, joihin tässä on viitattu, muodostaa sinun ja WB Gamesin välisen koko sopimuksen koskien Asiakasohjelmaa ja se korvaa kaikki sinun ja WB Gamesin väliset aiemmat Asiakasohjelmaa koskevat sopimukset. Sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja tähän Sopimukseen ja Asiakasohjelmaan liittyen, mukaan lukien viestirajoituksia sisältäviä lakeja. Sinun täytyy omalla riskilläsi ja kustannuksellasi hankkia sellaiset kalustot, hyötyohjelmat ja välineet, joita tarvitaan Pelin pelaamiseen, mukaan lukien sopivat tietokonevälineet ja Internet-yhteydet.

Ostaessasi Pelin teet sopimuksen sellaisista palveluista, joiden tarjoaminen aloitetaan välittömästi kun painat alla "Hyväksyn". Kun palveluiden tarjoaminen on aloitettu, menetät etämyyntidirektiivin 97/7/EY implementoivan sinuun soveltuvan lainsäädännön mukaisen oikeutesi peruuttaa vapaasti sopimus.

14.              GameSpy:n oikeudellinen huomautus. Tämä tuote sisältää ohjelmistoteknologiaa joka on lisensoitu yhtiöltä GameSpy Industries, Inc © 1999-2011 GameSpy Industries, Inc. GameSpy sekä "Powered by GameSpy" -logo ovat yhtiön GameSpy Industries, Inc. tavaramerkkejä.  Kaikki oikeudet pidätetään.

15.              Any content purchased in an in-game store will be purchased from PlayStation Network Europe Limited ("PSNE") and be subject to PSNE's Terms of Service and User Agreement which is available on the PlayStation®Store. Please check usage rights for each purchase as these may differ from item to item. Unless otherwise shown, content available in any in-game store has the same age rating as the game.