Belgium Privacy Policy

10/12/11

S'il vous plaît faites défiler pour afficher le document en français.

Warner Bros. Group Privacybeleid

Overzicht

Welkom bij de Warner Bros. Group Privacy Policy. Deze Privacy Policy beschrijft onze praktijken wat betreft de informatie die verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en op een andere manier verwerkt wordt wanneer u een Warner Group website bezoekt of andere Warner Group producten en diensten gebruikt, waarom wij deze informatie verzamelen, hoe wij deze beschermen en de keuzes die u maakt over de manier waarop zulke informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt. Samen zullen wij naar zulke websites, producten en diensten verwijzen als de "Sites". Door aan ons persoonsgegevens te verstrekken, geeft u uw toestemming over deze Privacy Policy te kennen. Deze Privacy Policy is van toepassing ongeacht de middelen of het apparaat die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Sites.

De Sites worden gecontroleerd en bestuurd door Warner Bros. Entertainment Inc. (een volledige dochteronderneming van Time Warner Inc., een vennootschap gevestigd in Delaware, VS ("wij", "ons", "onze"). De bedrijven opgesomd in de bijgevoegde lijst maken allemaal deel uit van de Warner Group.

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Over het algemeen kunt u onze Sites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of ons andere persoonsgegevens door te geven. Wanneer u onze Sites bezoekt, registreert onze webserver echter automatisch bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres (Internet Protocol) en andere verwante informatie zoals de naam van uw ISP (Internet service provider), uw browsertype, besturingssysteem en taal, de website van waaruit u ons bezoekt, sleutelwoorden en andere browser add-on technologieën die beschikbaar zijn voor het leveren van inhoud, de pagina's die u op onze Sites bezoekt en in welke volgorde en de datum en duur van uw bezoek.

Wij verzamelen persoonsgegevens, indien u die verschaft, bijvoorbeeld in het kader van:

 • Online registratie;
 • Deelname aan wedstrijden, sweepstakes of promoties;
 • Het plaatsen van berichten op een discussieplatform of forum;
 • Deelname aan een onderzoek of opiniepeiling;
 • Deelname aan online spelletjes of het gebruik van een gadget of andere toepassing;
 • Het verzenden van SMS, MMS en berichten via andere mobiele apparaten;
 • In licentie geven van inhoud of aankoop van handelswaar;
 • Interactie met Warner Bros. BD-Live inhoud;
 • Gebruik van onze Digital Copy Manager;
 • Inschrijving om e-mails of andere communicatie van ons of andere geregistreerde gebruikers te ontvangen;
 • Met ons contact opnemen inzake een commentaar, vraag of klacht.

Wij kunnen ondermeer de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen: uw voornaam en familienaam, profielnaam, wachtwoord, veiligheidsvraag en antwoord, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum, gegevens over uw telefoon (bv. mobiele telefoon of PDA) en uw telecomoperator, debiet/kredietkaartgegevens.

Om u een meer persoonlijke service te verlenen, verzamelen wij ook andere persoonsgegevens, waaronder uw interesses, voorkeuren, aankoopgedrag, verrichtingsinformatie en demografische gegevens (bv. leeftijd, geslacht en inkomsten). Nu en dan kan het gebeuren dat wij informatie die wij online ontvangen, samenvoegen met andere informatie die u ons verschaft heeft en met informatie van andere bronnen (bv. informatie ontvangen via telefonische en directe aankopen), om uw klantenprofiel te ontwikkelen, om onze diensten aan te passen en u bepaalde diensten aan te bieden.

Wanneer u toegang krijgt tot Warner Bros. BD-Live inhoud via één van onze diensten, verzamelen wij statistieken betreffende gedownloade en geziene trailers, verwijzingen, chatsessies, andere interacties met BD-Live inhoud, zowel als bepaalde kenmerkende informatie wat betreft het beeldscherm van uw BD-Livespeler en het vermogen om diensten te leveren.

Wanneer u een vergunning verkrijgt om inhoud te gebruiken (ofwel gratis ofwel via aankoop) of handelswaar aankoopt via één van onze diensten, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens om uw betaling te verwerken en om de inhoud en/of handelswaar aan u te leveren. Indien u een kredietkaart, of ander type betalingskaart, gebruikt voor uw aankopen, kunnen wij uw e-mailadres en andere online betalingsinformatie verzamelen om uw betaling te verwerken. Indien u de handelswaar wenst terug te sturen, verzamelen wij uw naam, adres en machtigingsnummer om de retour goed te keuren en ons schadepreventieprogramma te helpen beheren.

Soms krijgt u de mogelijkheid om informatie over andere mensen door te geven. U mag hen bijvoorbeeld uitnodigen om deel te nemen aan de activiteiten op onze Sites, hen een bericht of gadget verzenden van onze Sites of hen in staat te stellen informatie te ontvangen over onze producten of diensten. Het soort informatie die u mag doorgeven over andere personen, zijn de volgende: hun naam, leeftijd, geslacht, telefoonnummer, adres, e-mailadres en interesses. U moet de goedkeuring van zulke andere personen verkrijgen voordat u hun informatie aan ons doorgeeft. Wanneer wij met hen contact opnemen, mogen wij uw identiteit aan hen bekendmaken.

U kunt ook participeren met onze content, zoals video's, games, applicaties en andere aanbiedingen, op of via (1) sociale netwerksites van derden, zoals Facebook, (2) sociale media plug-ins en applicaties van derden, en (3) sociale media plug-ins en applicaties van Warner Bros. Entertainment Group die beschikbaar kunnen zijn via sites van derden of een Site van de Warner Bros. Entertainment Group. Wanneer u participeert met onze content op of via sociale netwerksites, plug-ins en applicaties van derden, kunt u ons toestaan om voortdurend toegang te hebben tot bepaalde informatie uit uw sociale media-profiel (bijv. naam, e-mailadres, foto, geslacht, verjaardag, locatie, uw lijst van vrienden, mensen die u volgt en/of die u volgen, de posts of de 'vind ik leuk'-meldingen die u doet) om de content af te leveren of in het kader van de werking van de applicatie. Wij kunnen ook niet-persoonlijk identificeerbare gegevens verkrijgen (bijv. bekeken content, prestaties in games, hoge scores, en informatie over advertenties binnen de content die aan u getoond is of waarop u mogelijk geklikt hebt, etc.) verkrijgen uit uw interactie met onze content.

Wanneer u gegevens verstrekt uit uw sociale media-account, kan dit ons helpen om dingen te doen als: (1) u exclusieve content aanbieden, (2) uw online beleving met ons personaliseren binnen en buiten onze applicaties of websites, en (3) contact met u opnemen via de sociale netwerksites of rechtstreeks door u het laatste nieuws, speciale aanbiedingen, en beloningen van de Warner Bros. Entertainment Group toe te zenden. Door dit te doen geeft u toestemming voor het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wanneer u aan ons persoonsgegevens verstrekt op onze sites, op sociale netwerksites (afhankelijk van uw privacy-instellingen), of via een applicatie op sociale netwerksites, kan dit door iedereen op internet worden gezien. Wij kunnen daarom het verdere gebruik van deze gegevens niet voorkomen. U kunt controle uitoefenen over welke gegevens u deelt via de privacy-instellingen die sommige sociale netwerksites aanbieden. Voor meer informatie over de wijze waarop u uw privacy-instellingen kunt aanpassen en hoe sociale netwerksites omgaan met uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar hun privacy-handleiding, privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

Cookies en webbeacons

Wij, onze derden-dienstverleners, -adverteerders en -partners, mogen "cookies" versturen naar uw computer of gelijkaardige technologieën gebruiken om uw online ervaring op onze websites en over het internet te verbeteren.

"Cookies" zijn bestanden die u als unieke gebruiker kunnen identificeren en zowel uw persoonlijke voorkeuren als uw technische informatie (waaronder click-through en click-streamgegevens) bewaren. Click-streamgegevens vertellen ons welke pagina's u heeft bezocht en in welke volgorde. Cookies beheren en meten de prestatie van advertenties die op, door of via Warner Group Sites worden weergegeven of geleverd. Wij gebruiken cookies en andere technische informatie om uw bezoek aan de Sites te verpersoonlijken (bv. om uw naam te herkennen wanneer u naar onze Sites terugkeert), om het verkeer op de Sites te analyseren en om consumptietendensen, -patronen en selecties op te sporen voor gemachtigde download en voor technische redenen wat betreft uw gebruik van onze Sites. Dit helpt ons om uw online ervaring te optimaliseren en het ontwerp en inhoud van de Sites te verbeteren om aan uw behoeften te voldoen. Cookies zijn ofwel permanent (bv. ze blijven op uw computer tot u ze verwijdert) ofwel tijdelijk (bv. ze blijven enkel tot u uw browser afsluit).

Wij kunnen ook "webbeacons" of een gelijkaardige technologie gebruiken om uw gebruik van onze Sites te controleren en om te begrijpen welke pagina's u op onze Sites bezoekt. Deze worden ook "Clear GIFs" genoemd. Webbeacons (of Web bugs) zijn kleine codereeksen die een methode bieden voor het afleveren van een grafisch beeld op een webpagina met het oog op het overbrengen van gegevens, zoals het IP-adres (internet protocol) van de computer die de pagina downloadde waarop de webbeacon verschijnt, de URL (Uniform Resource Locator) van de pagina waarop de webbeacon verschijnt, de tijd dat de pagina die de webbeacon bevat, werd bekeken, de browsertypes die de webbeacon ophaalden en het identificatienummer van alle cookies op de computer die eerder door die server werden aangebracht. Wanneer wij met u corresponderen via e-mail met HTML, laten de webbeacons ons weten of u onze e-mail ontving en opende.

Indien u kiest om ons persoonsgegevens te verschaffen, kan die gekoppeld worden aan de anonieme gegevens die in de cookies en/of webbeacons opgeslagen zijn.

Door deze Privacy Policy te aanvaarden, stemt u er met name mee in dat wij cookies en webbeacons gebruiken zoals hierin beschreven. De meeste browsers zijn aanvankelijk zo ingesteld dat zij cookies aanvaarden. U kunt uw browser aanpassen om cookies van ons of van om het even welke andere website te weigeren indien u dat verkiest. Bovendien, kunt u, door uw browser zo in te stellen dat hij HTML e-mails als "text only" weergeeft, het gebruik van sommige webbeacons voorkomen. Gelieve voor meer informatie het "Help" gedeelte van uw browser te raadplegen. Bepaalde delen van onze Sites echter zijn enkel toegankelijk in combinatie met cookies of soortgelijke middelen. U moet zich er dan ook van bewust zijn dat het uitschakelen van cookies of soortgelijke middelen u de toegang tot een gedeelte van onze site kan verhinderen.

Hoe zal de Warner Group mijn persoonsgegevens gebruiken?

Wij verzamelen persoonsgegevens om ondermeer het volgende te kunnen doen: door u gevraagde diensten of producten aanbieden (bv. u via e-mail of andere elektronische middelen onze nieuwsbrieven of andere informatie sturen over films, televisieprogramma's of andere producten of diensten waarvoor u interesse toont); u in staat stellen deel te nemen aan recreatieve en sociaal interactieve activiteiten op de Site (bv. deelnemen aan onze discussieplatforms, uw deelname beheren in online spelletjes, wedstrijden, sweepstakes, promoties, loterijen; gadgets of andere toepassingen gebruiken; onderzoeken of opiniepeilingen uitvoeren); het beheren van onze relatie met u; u op de hoogte brengen van wijzigingen aan onze Sites; u inlichten over onze producten, diensten, promoties, aanbiedingen en wedstrijden die u interessant zou kunnen vinden; reageren op eventuele vragen die u heeft; een meer directe relatie ontwikkelen met u voor de doeleinden beschreven in deze paragraaf; een online klantenprofiel van u ontwikkelen; en inzicht krijgen in algemene consumptietendensen en -patronen zodat wij bestaande en groeiende marketingstrategieën voor onze producten en diensten kunnen ontwikkelen en ondersteunen.

Waar u kiest om mobiele diensten en inhoud te ontvangen via SMS, MMS en andere mobiele diensten, gebruiken wij de verzamelde informatie om zulke mobiele diensten en inhoud aan u te leveren, om problemen met onze mobiele diensten en inhoud te voorkomen en op te lossen, om marktonderzoek uit te voeren, om verkoopsgegevens op te slaan en andere promotionele activiteiten waarin u misschien geïnteresseerd bent, te plannen.

Wat met de persoonsgegevens die u publiekelijk beschikbaar maakt?

Indien onze Sites op om het even welk moment chatruimtes, discussieplatforms, blogs, nieuwsgroepen of forums enz. aanbieden, verzamelen wij de informatie die u doorgeeft. Zulke informatie zal gebruikt worden in overeenstemming met deze Privacy Policy. Gelieve zich er van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik door derden van de persoonsgegevens die u beschikbaar maakt op onze Sites via om het even welke chatruimte, discussieplatform, blog, nieuwsgroep of forum, enz.

Uw keuze om direct marketing te ontvangen

Met uw goedkeuring, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor:

(a)        direct marketing van onze eigen producten en diensten en ten behoeve van andere bedrijven binnen de Time Warner Inc. Group;

(b)        direct marketing van producten en diensten ten behoeve van geselecteerde derden actief op het terrein van entertainment, media en verwante sectoren;

(c)        het bekendmaken van de gegevens aan externe organisaties actief op het terrein van entertainment, media en verwante sectoren die hun producten of diensten aan u willen promoten.

Uw deelname aan onze marketingactiviteiten is vrijwillig. Als u uw voorkeuren in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden wenst te wijzigen, of u ervoor opteert om verdere marketinginformatie te ontvangen, log dan in op uw profiel (als u een profiel gecreëerd heeft op één van onze Sites), of neem contact op met ons via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Veiligheid

Hoewel absolute veiligheid niet kan worden gewaarborgd op het internet, mag u erop vertrouwen dat wij over redelijk technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen beschikken om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of opzettelijke manipulatie, verlies, misbruik, beschadiging of tegen ongemachtigde bekendmaking of toegang tot de informatie die wij online verzamelen. Terwijl wij de veiligheid van de door u doorgegeven persoonsgegevens niet kunnen verzekeren of garanderen, zullen wij deze veiligheidsmaatregelen steeds blijven handhaven en verbeteren in overeenstemming met de wettelijke en technologische ontwikkelingen.

Met wie zullen wij uw persoonsgegevens delen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens overbrengen (of op een andere manier beschikbaar maken) aan derden die informatie voor ons verwerken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gebruik maken van dienstverleners om onze Sites en diensten te beheren, bepaalde functies te besturen (zoals het leveren van licenties voor digitale rechten zodat u de gekochte inhoud kunt afspelen via één van uw diensten), advertenties te bezorgen, voor onze rekening e-mails te verzenden, onze wedstrijden en promoties te leiden, klantenonderzoek uit te voeren, onze netwerkstatus, ontvankelijkheid van onze diensten en de werkzaamheid van onze publiciteit te beheren en analyseren, en om het even welke online transacties te verwerken.

Wij en derde-dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens opslaan en verwerken in of overbrengen naar een centrale database in de Verenigde Staten. De entiteiten binnen de Warner Group die instemmen om gebonden te worden door deze Privacy Policy, hebben toegang tot uw informatie en kunnen het gebruiken voor de doeleinden hierin beschreven.

Wij mogen informatie over u bekendmaken aan derden om de toepasselijke wetten en reglementeringen na te leven. Wij behouden ons ook het recht voor om informatie bekend te maken aan derden wanneer er zich een klacht voordoet over uw gebruik van onze Site, waar wij het nodig achten een onderzoek in te stellen naar illegale activiteiten, verdachte fraude, situaties die mogelijke bedreigingen betekenen voor de fysische veiligheid van om het even welke persoon, deze te voorkomen of er actie tegen te ondernemen en waar wij, naar eigen goeddunken, geloven dat uw gebruik strijdig is met het privacybeleid of onze Gebruiksvoorwaarden.

Wij delen informatie over bezoekers van de websites op een anonieme en gezamenlijke manier met derden (waaronder adverteerders, zakenpartners en sponsors) om consumptietendensen en -patronen te begrijpen en onze zakenrelaties te beheren en verbeteren.

Het is mogelijk dat wij of één van onze afdelingen of filialen kunnen fuseren met, verkocht worden aan of verworven worden door een andere derde partij. Voor zover wettelijk toegestaan en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacy Policy, mogen wij de informatie die wij over u bezitten delen met de resulterende entiteit.

Links, adverteerders, derden-sponsors & ad-servers

Sommige van onze sites bevatten links naar andere sites die niet gedekt worden door deze Privacy Policy en waar de informatiepraktijken kunnen verschillen van de onze. Wij bezitten of beheren deze sites niet. De bezoekers moeten de privacymededelingen van zulke derden-sites raadplegen alvorens enige persoonsgegevens te geven, aangezien wij niet aansprakelijk zijn voor en geen toezicht hebben over de manier waarop zulke sites uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken of op een andere manier verwerken.

Op onze Sites bieden wij soms inhoud of programma's aan die worden gesponsord of co-branded door geïdentificeerde derden (bv. wedstrijden, sweepstakes of promoties). Deze derden kunnen persoonsgegevens ontvangen, die u vrijwillig aan hen bezorgt, om gebruik te maken van het aanbod. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. U zult echter ingelicht worden, op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld, of deze derden die informatie krijgen, hoe het zal verwerkt worden en aan wie het zal overgedragen worden.

Op sommige van onze Sites kunnen derden advertenties aanbieden, ons gegevensverzameling bezorgen, de rapportage en reclamereactie meten, en eveneens helpen bij de levering van relevante marketingberichten en advertenties. Deze derden kunnen hun eigen cookies bekijken, bewerken of instellen. Het gebruik van deze technologieën door zulke derden is onderworpen aan hun eigen privacymededelingen en wordt niet gedekt door deze Privacy Policy. Voor meer informatie over derden-ad-servers op onze sites en uw mogelijkheid om gerichte publiciteit van zulke derden op te zeggen, ziehttp://www.youronlinechoices.com en bezoek ook de website van het Netwerk Advertising Initiative ( http://www.networkadvertising.org/).

Internationale doorgifte

Aangezien wij internationaal actief zijn, en veel van onze computersystemen zich op dit moment in de Verenigde Staten bevinden , zullen uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt in de V.S., waar de regelgeving op h et gebied van gegevensbescherming en privacy mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in andere delen van de wereld, zoals de Europese Unie . Behoudens voor zover hieronder bepaald, stemt u in met de verzameling en/of verwerking van uw persoonlijk identificeerbare gegevens in de Verenigde Staten, inclusief het gebruik van cookies zoals hierboven omschreven, als u een gebruikersaccount aanmaakt met deze Site als bezoeker van buiten de Verenigde Staten.

Bedrijven binnen de Warner Bros. Entertainment Group zijn gecertificeerd volgens het Safe Harbor Program van het Amerikaanse Ministerie van Handel (Department of Commerce) om gegevensdoorgiftes uit de Europese Economische Ruimte te behandelen.  Voor een lijst van deze bedrijven,  klik hier.

Bewaring/Behoud

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden opgeslagen dan wettelijk toegestaan en nodig is voor de in deze Privacy Policy beschreven doeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens van onze databases verwijderen en het recht op toegang, herziening en correctie van onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens die wij bewaren of waarover wij toezicht houden, afhankelijk van bepaalde door de wet voorgeschreven uitzonderingen. Om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij via de Sites in verband met u hebben verzameld, om ze te verwijderen, te corrigeren of bij te werken, uw profiel of inschrijving te annuleren, gelieve in te loggen op uw profiel (als u er bij ons één heeft aangemaakt) of ons te mailen op This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Bovendien zullen wij u altijd de mogelijkheid bieden om uw voorkeuren met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens te wijzigen. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat wij u toegang verlenen.

Als u aanvullende vragen heeft over de persoonsgegevens die wij van u bezitten, neem dan contact op met ons op This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of schrijf ons op onderstaand postadres.

Bijkomende informatie over kinderen

Het is voor ons belangrijk dat kinderen op een verantwoorde manier van onze Sites kunnen genieten. Daarom moedigen wij kinderen aan om hun ouders of voogd te raadplegen voordat zij persoonsgegevens doorgeven. Wij moedigen ook de ouders en voogden aan om toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen, door bijvoorbeeld hulpmiddelen voor ouderlijk toezicht te gebruiken die beschikbaar zijn bij online diensten en softwarefabrikanten. Deze hulpmiddelen helpen om een kindvriendelijke online omgeving te scheppen en kunnen ook voorkomen dat kinderen online hun naam, adres en andere persoonsgegevens zonder toestemming van de ouders doorgeven.

De privacy van uw kind is belangrijk voor ons. Wij nemen de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van uw kinderen die online wordt verzameld, te beveiligen, en om de ouders, voogden en hun kinderen te leren hoe ze controle kunnen uitoefenen over hun persoonsgegevens tijdens het surfen op het internet. Daarom nemen wij bijkomende maatregelen om de privacy van onze jonge bezoekers te beschermen.

De bezoekers van onze sites kunnen deelnemen aan vele activiteiten zonder dat ze persoonsgegevens moeten doorgeven. Als de gebruiker echter wil deelnemen aan sommige interactieve activiteiten op onze sites, vragen wij de gebruiker om ons bepaalde informatie te bezorgen, zoals het e-mailadres van de gebruiker en de leeftijd. In bepaalde omstandigheden vragen wij de goedkeuring van een ouder of voogd om die informatie door te geven of om hen te informeren over de online activiteiten van hun kind. Wij gebruiken ook het e-mailadres van de ouders om hen in staat te stellen de inschrijving van hun kind op een nieuwsbrief of een andere gelijkaardige activiteit ongedaan te maken. Wij delen geen informatie van kinderen met externe derden die niet gebonden zijn door deze Privacy Policy voor hun eigen marketingdoeleinden zonder de goedkeuring van een ouder of voogd.

Ook al willen wij dat kinderen van onze sites kunnen genieten, zijn bepaalde delen van de sites, SMS, MMS en andere mobiele diensten enkel beschikbaar voor gebruiker die aan de aangewezen leeftijdsvereisten voldoen. Wij moedigen jonge gebruikers niet aan om persoonsgegevens aan ons door te geven (zoals hun mobiele telefoon of PDA contactgegevens) om zich voor zulke diensten in te schrijven.

Als u een ouder of voogd bent en graag de persoonsgegevens bekijkt die wij online van uw kind verzameld hebben, deze wenst te verwijderen en/of verzoekt dat wij verdere verzameling of gebruik van de persoonsgegevens van uw kind stopzetten of als u vragen heeft over ons privacybeleid en praktijken, kunt u met ons contact opnemen op onderstaand adres (Hoe kunt u met ons contact opnemen).

Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Nu en dan herzien wij deze Privacy Policy om bedrijfsinitiatieven, wijzigingen in de wet of technologie of wijzigingen in onze praktijken betreffende de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens weer te geven. Als wij beslissen om deze Privacy Policy substantieel te wijzigen, zullen de wijzigingen op onze Sites bekendgemaakt worden zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste versie. De datum van de meest recente wijzigingen zullen aan het begin van de pagina weergegeven worden. Bekijk deze pagina en de lijst van Warner groepsentiteiten regelmatig om op de hoogte te blijven.

Hoe kunt u met ons contact opnemen

Als u vragen of commentaar heeft over deze Privacy Policy, neem dan gerust contact op met ons via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of op volgend adres: Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., Bldg. 168, Burbank, CA, U.S.A. 91522, ter attentie van: Chief Privacy Officer.


de Internationale Doorgiftes

Uw privacy is belangrijk voor ons. Bedrijven binnen de Warner Bros. Entertainment Group hebben zichzelf gecertificeerd bij het Safe Harbor Program van het Amerikaanse  Ministerie van Handel om gegevensdoorgiftes vanuit de Europese Economische Ruimte te behandelen.

Binnen het Safe Harbor kader voldoen deze bedrijven aan de relevante Safe Harbor principes (de "Principes"), die wij u adviseren te bekijken op de Safe Harbor website van het  Ministerie van Handel op www.export.gov/safeharbor/.

Hieronder vindt u een lijst van de Warner Bros. Entertainment Group bedrijven die zelf-gecertificeerd zijn binnen het Safe Harbor kader. Wij kunnen deze lijst van tijd tot tijd updaten; controleert u deze daarom regelmatig om up to date te blijven.

Warner Bros. Advanced Digital Services, onderdeel van Warner Bros. Technical Operations Inc.

Certificering: http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=10102

Turbine, Inc.

Certificering: http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=12284

Indien u vragen of problemen hebt over de privacypraktijken in verband met de Principes, adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen op This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Mocht u van mening zijn dat uw zorgen niet zijn weggenomen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de American Arbitration Association ("AAA") voor mediation en, indien noodzakelijk, voor bindende arbitrage ter finale beslechting. Om het proces te bespoedigen dienen klachten in het Engels te worden ingediend. Voor meer informatie en instructies over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend, raden wij u aan contact op te nemen met AAA op:

AAA
1633 Broadway, 10th Floor
New York, New York 10019
Gratis telefoonnummer: 1-800-778-7879
Website: www.adr.org
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bedrijven

Bedrijven van de Warner Bros. Entertainment Group die ermee instemmen gebonden te zijn aan dit Privacybeleid kunnen toegang krijgen tot de gegevens die van gebruikers op onze Site verzameld worden (ook van gebruikers die zich in een ander gebied bevinden), en kunnen die informatie gebruiken voor de doeleinden die aan u bekend zijn gemaakt in ons Privacybeleid. Hieronder staat een lijst van enkele van de Warner Bros. Entertainment Group bedrijven die op dit moment op deze wijze aan marketing aan onze gebruikers kunnen doen. Wij kunnen deze lijst van tijd tot tijd updaten; controleert u deze daarom regelmatig om up to date te blijven.

Australië

Warner Bros. Entertainment Australia Pty Limited

Denemarken

Warner Bros. Entertainment Danmark ApS

Warner Home Video Denmark, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Danmark ApS

Finland

Warner Bros. Entertainment Finland Oy

Warner Home Video Finland, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Finland Oy

Frankrijk

Warner Bros. Entertainment France S.A.S.

Warner Home Video France, onderdeel van Warner Bros. Entertainment France S.A.S.

Duitsland

Warner Bros. Entertainment GmbH

Warner Home Video Duitsland, onderdeel van Warner Bros. Entertainment GmbH

Nederland

Warner Bros, Entertainment Nederland B.V

Warner Home Video Benelux, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Nederland B.V.

Italië

Warner Bros. Entertainment Italia S.p.A.

Warner Bros. International Television Italia S.r.L.

Warner Home Video Italië, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Italia S.p.A.

Noorwegen:

Warner Bros. Entertainment Norge AS

Warner Home Video Noorwegen, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Norge AS

Portugal

Columbia Tri-Star Warner Filmes De Portugal LDA

Spanje

Warner Bros. Entertainment España SL

Warner Home Video Spanje, onderdeel van Warner Bros. Entertainment España, SL

Zweden

Warner Bros. Entertainment Sverige

Warner Home Video Zweden, onderdeel van Warner Bros. Entertainment Sverige AB

Zwitserland

Warner Home Video Zwitserland, onderdeel van Warner Bros. Transatlantic Inc.

Verenigd Koninkrijk.

Warner Bros. Entertainment UK Limited

Warner Home Video UK, onderdeel van Warner Bros. Entertainment UK Limited

Verenigde Staten

DC Comics

Warner Bros. Advanced Digital Services, onderdeel van Warner Bros. Technical Operations Inc.

Warner Bros. Consumer Products Inc.

Warner Bros. Digital Distribution, onderdeel van Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Warner Bros. Distributing Inc.

Warner Bros. Entertainment Inc.

Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Warner Bros. Interactive Entertainment, onderdeel van Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Warner Bros. International Television Distribution Inc.

Warner Bros. International Branded Services, onderdeel van WBTV Distribution Inc.

Warner Bros. Pictures, onderdeel van WB Studio Enterprises Inc.

Warner Bros. Television Distribution Inc.

Warner Bros. Television, onderdeel van WB Studio Enterprises Inc.

Warner Home Video, onderdeel van Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Turbine, Inc.

Hieronder staat een lijst van enkele van de Time Warner bedrijven die buiten de Warner Bros. Entertainment Group staan, namens welke wij op dit moment marketingmateriaal kunnen verzenden over vrijetijds- en entertainment-producten en -activiteiten aan gebruikers die om dit materiaal hebben verzocht. Leveringen kunnen ook via elektronische kanalen plaatsvinden, en u hebt het recht om u te allen tijde uit te schrijven (opt-out) (zie de voorwaarden en het Privacybeleid). Wij kunnen deze lijst van tijd tot tijd updaten met extra bedrijven van Time Warner; controleert u deze daarom regelmatig om up to date te blijven.


Cartoon Network
Home Box Office
New Line Cinema
Time Inc.
Turner Broadcasting System


POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DE GROUPE WARNER BROS.

Dernière version : 2 June 2011

Présentation

Vous trouverez ci-dessous lala Politique de Traitement des Données Personnelles du Groupe Warner Bros. La Politique de Traitement des Données Personnelles expose les conditions dans lesquelles, lorsque vous utilisez un site internet du Groupe Warner Bros. ou utilisez  nos produits et services nous collectons, conservons, utilisons, sauvegardons des informations vous concernant, ainsi que les choix dont vous disposez s'agissant de la collecte, l'utilisation et la divulgation de ces informations. Nous nous référerons à ces sites internet, produits et services par le terme « Site(s) ». Cette Politique de Traitement des Données Personnelles s'applique quelque soit le moyen ou le support utilisé pour accéder aux Sites.

Les Sites sont exploités par  Warner Bros. Entertainment Inc. (une filiale à cent pour cent de Time Warner Inc., société américaine de l'Etat du Delaware), ( « Nous », « Notre », «  Nos »).Les Sociétés mentionnées ci-dessus et dans la liste ci-jointe font toutes partie du Groupe Warner.

Informations collectées

En général, vous pouvez visiter nos Sites sans nous dire qui vous êtes ni nous donner d'informations personnelles. Cependant, lorsque vous vous rendez sur le Site, Notre serveur Web enregistre automatiquement certaines informations tels que votre adresse IP (Internet Protocol) et d'autres informations telles que le nom de votre fournisseur de service Internet, votre système de navigation, votre système d'exploitation et langue, le site à partir duquel vous vous connectez, les mots clés et les technologies ajoutées au système de navigation disponibles for l'affichage du contenu, les pages du Site que vous consultez et l'ordre de consultation, ainsi que la date et la durée de votre visite.

Nous enregistrons t les données à caractère personnel, si vous Nous les soumettez, dans le cadre, par exemple, de :

-       votre inscription en ligne,

-       votre participation à des concours, jeux, promotions,

-       vos messages postés sur des murs à messages ou des forums,

-       votre participation à des enquêtes ou sondages,

-       votre participation à des jeux en ligne, l'utilisation de gadgets ou autre application,

-       vos envois de SMS, MMS et autres services de messageries mobiles,

-       l'acquisition de contenu sous licence ou l'achat de produits,

-       l'interaction avec le contenu Warner bros. BD-Live,

-       l'utilisation de Notre système de Copie Digitale,

-       votre accord pour recevoir des emails ou d'autres communications de notre part ou d'autres utilisateurs enregistrés, ou

-       contact pour un commentaire, une question, une plainte.

Les données à caractère personnel vous concernant ainsi collectées peuvent notamment comprendre: vos nom et prénom, identifiant de compte, mot de passe, question de sécurité et sa réponse, adresse électronique, coordonnées postales, numéro de téléphone, date d'anniversaire, informations concernant votre téléphone (par exemple téléphone mobile, PDA...) et votre opérateur, le numéro de votre/vos carte(s) de bancaire.

Pour nous aider à vous faire vivre une expérience personnalisée, Nous pouvons également collecter d'autres informations telles que, par exemple, des informations concernant vos centres d'intérêt, préférences, tendances d'achat ou encore des informations relatives à vos achats ou des informations de type démographique (par exemple votre age, votre sexe, vos revenus). Il peut Nous arriver, de temps à autre, d'associer les informations obtenues en ligne avec les informations que Nous fournissez et avec des informations obtenues d'autres sources (telles que celles portant sur la vente par téléphone et la vente directe) dans le but de créer un profil client, et personnaliser nos offres et vous offrir certains services.

Lorsque vous accédez au contenu de Warner Bros. BD-Live via l'un de nos services, nous collectons des statistiques sur les bandes-annonces téléchargées et regardées, les références, les discussions interactives, les autres interactions avec le contenu BD-Live ainsi que certaines informations utiles sur votre lecteur BD-Live et sa diffusion et sa capacité à fournir les services.

Lorsque vous acquerrez une licence d'utilisation de contenu (qu'elle soit gratuite ou payante) ou lorsque vous achetez un produit via l'un de nos services, nous collectons certaines informations personnelles pour traiter votre paiement et vous délivrer le contenu et/ou le produit. Si vous utilisez une carte de crédit, ou un autre type de cartes de paiement, pour vos achats, nous pouvons collecter votre adresse email et d'autre informations relatives au paiement en ligne pour permettre le paiement. Si vous souhaitez retourner des produits, nous collectons votre  nom, votre adresse et le numéro d'autorisation de retour pour autoriser ce retour et faciliter la gestion de notre système de prévention des pertes.

Cookies et balises du Web

Nous, nos fournisseurs de services, publicitaires et partenaires, pouvons installer des témoins (cookies) ou d'autres technologies similaires sur votre ordinateur principalement pour optimiser votre expérience en ligne.

Les "cookies" se présentent sous forme de fichiers capables de vous identifier comme client et de sauvegarder vos préférences personnelles ainsi que des informations d'ordre technique (y compris les données de type clics et de type parcours). Les données de type parcours nous permettent de savoir quelles pages du Site vous avez visité et dans quel ordre. Les cookies gèrent et mesurent l'efficacité de la publicité diffusée ou délivrée sur ou à travers les Sites du Groupe Warner. Nous utilisons les cookieset d'autres informations techniques pour personnaliser vos visites sur les Sites (par exemple, pour reconnaître votre nom lorsque vous revenez sur un Site), pour analyser le trafic sur le Site et les tendances, les usages, les sélections des utilisateurs concernant les téléchargements autorisés et pour des raisons techniques concernant votre utilisation de nos Sites. Cela nous permet d'améliorer votre expérience ainsi que la conception et le contenu des Sites pour répondre à vos besoins. Les cookies sont soit permanents (c'est à dire qu'ils restent dans votre ordinateur jusqu'à ce que vous les effaciez) soit temporaires (c'est à dire qu'ils ne sont actifs que jusqu'à ce que vous désactiviez votre navigateur Internet).

Nous pouvons également utiliser des balises Web ou des technologies similaires qui servent à vérifier la façon dont vous utilisez Notre site et à voir quelles pages de nos Sites vous visitez. Ceci est aussi appelé « Clear GIF ». Les balises Web sont des séries courtes de codes permettant de livrer des images graphiques surune page Web dans le but de transférer des données comme par exemple l'adresse IP (Internet Protocol) de l'ordinateur qui a téléchargé la page sur laquelle s'affichent les balises Web,  l'URL de la page sur laquelle les balises figure, l'heure à laquelle page contenant les balises a été consultée, les types de navigateurs Web qui sont allés chercher la balise et le numéro d'identification d'un cookie quelconque inscrit auparavant dans l'ordinateur par ledit serveur. Lorsque Nous correspondons avec vous par courrier électronique, compatible avec HTML, les balises Nous permettent de savoir si vous avez ou non reçu et ouvert Notre courrier électronique.

Si vous choisissez de fournir sur le Site des données à caractère personnel, celles-ci peuvent être reliées aux données sauvegardées dans les cookies / balises du Web.

La plupart des navigateurs acceptent les cookiespar défaut. Néanmoins, vous pouvez régler votre navigateur de façon à rejeter Nos cookiesou ceux de n'importe quel autre site Web. En outre, vous pouvez éviter l'utilisation de certaines balises si vous réglez votre navigateur Internet de façon à pouvoir afficher les courriers électroniques sauvegardés sous HTML comme "Texte seulement". Veuillez consulter la section "Aide" de votre navigateur où vous trouverez d'autres renseignements. Cependant, certaines zones du Site ne sont accessibles qu'avec des cookies ou des outils semblables et vous devez savoir qu'en désactivant les  cookies ou les outils semblables, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à certains contenus du Site.

Comment le Groupe Warner va-t-il utiliser mes Données Personnelles ?

Nous collectons des informations pour nous permettre diverses utilisations telles que : pour fournir les prestations de services ou les produits que vous demandez (par exemple, pour vous envoyer par e-mail ou par voie électronique nos bulletins d'information ou des informations concernant les films, émissions télévisées ou autres produits ou services qui vous intéressent) ; pour vous permettre de participer à des activités récréatives  ou sociales sur le Site (par exemple la participation à nos murs de messages, gérer votre participation à des jeux en ligne, concours, loteries, promotions, l'utilisation de gadgets et d'autres applications, la participation à des sondages et des enquêtes) ; pour gérer Notre relation avec vous ; pour vous informer des changements effectués sur le Site ; pour vous mettre au courant des produits, services, promotions, offres et concours qui sont susceptibles de vous intéresser ; pour répondre à toutes vos questions ; gérer et améliorer le Site, nos offres et nos services ; pour développer une relation plus directe avec vous aux fins décrites dans cette section ; pour développer votre profil client en ligne ; et pour comprendre les tendances et les habitudes des consommateurs pour nous permettre de développer les stratégies marketing actuelles et à venir pour nos produits et services.

Lorsque vous choisissez de recevoir du contenu et autres services mobiles via SMS, MMS et autres services mobiles, Nous utilisons les informations collectées pour vous fournir ces services mobiles et leur contenu, anticiper et résoudre des problèmes avec Nos services mobiles et leur contenu, faire des études de marché et examiner les données de vente et préparer d'autres campagnes promotionnelles qui pourraient vous intéresser.

Quid des Informations que vous rendez publiques?

Nous collectons les informations que vous diffusez dans les groupes de discussion, BBS, forums, etc. éventuellement disponibles sur le Site. Ces informations sont utilisées conformément à la Politique de Traitement des Données Personnelle". Veuillez noter que Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation par un tiers des données à caractère personnel vous concernant que vous mettez à disposition desdits tiers par l'intermédiaire des groupes de discussion, BBS, blogs, forums, etc., sur le Site.

Votre choix quant à la Prospection directe

Moyennant votre consentement, Nous pourrons également utiliser vos données pour :

(a) la prospection directe de Nos propres produits et services et pour le compte d'autres sociétés appartenant au groupe de sociétés du Groupe Time Warner;

(b) la prospection directe de produits et services pour le compte de tiers sélectionnés dans le domaine du divertissement, des médias et des secteurs connexes, et

(c) diffuser ces données à des organisations externes évoluant dans le domaine du divertissement, des medias et des secteurs connexes désireuses de commercialiser ces types de produits ou de services auprès de vous.

Vous êtes libre de participer ou non à Nos activités de marketing via un système « opt-in ». Si vous souhaitez changer d'avis s'agissant de l'utilisation de vos données à des fins de prospection ou mettre un terme à ces communications, vous pouvez le faire à partir de votre profil si vous avez créé un compte chez nous ou Nous contacter à This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Sécurité des données

Bien que la sécurité totale sur l'Internet n'existe pas, sachez que Nous avons mis en place des mesures raisonnables de sécurité d'ordre technique et organisationnel pour protéger les données vous concernant contre toute manipulation accidentelle ou intentionnelle, perte, destruction, communication ou contre tout accès non autorisé des informations que Nous collectons en ligne. Bien que nous ne puissions pas garantir la sécurité des données personnelles communiquées, Nous continuerons à mettre en œuvre et à améliorer ces mesures, dans la continuité des développements juridiques et technologiques en la matière.

Avec qui allons-nous partager les données à caractère personnel vous concernant ?

Il est possible que nous transférions (ou rendions accessibles) vos informations personnelles aux tiers qui gèrent ces informations pour notre compte. Par exemple, nous pouvons utiliser des prestataires de services pour héberger nos Sites et  services, mettre en œuvre certaines de ces applications (notamment les licences de droits en ligne vous permettant d'utiliser le contenu que vous avez acheté via l'un de nos services), faire de la publicité, envoyer des emails pour notre compte, organiser nos jeux-concours et promotions, mener des recherches marketing, surveiller et analyser le statut de notre réseau, la capacité de réponse de nos services, l'efficacité de notre communication et traiter les transactions en ligne. Nous ne transférerons aux tiers que les informations utiles et nécessaires pour qu'ils puissent exécuter leurs obligations contractuelles.

Nous et nos fournisseurs d'accès pouvons conserver, ou transférer, les données personnelles vous concernant dans une base de données localisée aux Etats-Unis d'Amérique. Nous pouvons aussi les conserver localement. Les sociétés du Groupe Warner qui acceptent de se soumettre à la Politique de Traitement des Données Personnelles peuvent accéder à vos données et peuvent les utiliser aux fins décrites dans la Politique  de Traitement  des Données Personnelles.

Nous avons le droit de communiquer les renseignements vous concernant à des tiers afin de nous conformer aux exigences des lois et règlements applicables. Dans la mesure où la loi applicable l'autorise, Nous pouvons également communiquer des données à des tiers en cas de plainte quant à votre utilisation du Site, et si nous pensons qu'il est nécessaire d'enquêter, prévenir, prendre des mesures concernant des activités illégales, des fraudes présumées, des situations pouvant emporter des menaces potentielles pour la sécurité physique d'une personne ou si nous pensons, à notre entière discrétion, que votre utilisation est effectivement incompatible avec la Politique de Traitement des Données Personnelles ou les Conditions d'utilisation.

Nous partageons, sous une forme anonyme ou agrégée, des informations sur les visiteurs du Site avec des tiers, dont des annonceurs, des partenaires et des sponsors, dans le but de comprendre les tendances et les habitudes des consommateurs et dans le but de gérer et d'améliorer Nos relations d'affaires.

Il se peut que Nous fusionnions avec, ou que nous soyons rachetés par, une autre société ou que Nous cédions ou procédions de toute autre manière au transfert de tout ou partie de notre activité. Dans la mesure où la loi l'autorise et conformément aux modalités de la Politique  de Traitement des Données Personnelles, Nous pourrons alors partager les données vous concernant avec une telle société.

Liens, annonceurs, sponsors & publicités

Le Site peut contenir des liens vers d'autres sites qui ne sont pas soumis à la Politique  de Traitement des Données Personnelles et où les pratiques concernant les données à caractère personnel risquent d'être différentes des Nôtres. Nous ne possédons ni n'exploitons ces sites. Les visiteurs devraient prendre connaissance des avertissements sur la confidentialité mis à disposition par les autres sites car Nous ne sommes pas responsables et n'avons aucun contrôle sur les informations soumises à, ou collectées, utilisées, divulguées ou autrement traitées par des sites tiers.

Nous mettons parfois à disposition sur le Site un contenu qui est sponsorisé par ou co-marqué avec un tiers (par exemple, concours, jeux ou promotions). Ces tiers peuvent obtenir des données à caractère personnel que vous leur soumettez de votre plein gré pour profiter de cette offre. Nous ne sommes pas responsables de la façon dont ces tiers recueillent et utilisent les données à caractère personnel vous concernant. Toutefois, vous serez informés lors de la collecte de ces données si lesdits tiers auront ou non accès à ces données, comment ils les traiteront et à qui ils les transféreront.

Sur certains de nos Sites, des tiers peuvent introduire ou placer des publicités, nous fournir des données, traiter les retours et les mesurer, nous aider dans la livraison des messages marketing idoines et de la publicité. Ces tiers peuvent voir, modifier, et mettre en place leurs propres cookies. L'utilisation de ces technologies par des tiers sont soumises à d'autres conditions de traitement des données à caractère personnel et à d'autres polices de confidentialité. Pour plus d'information sur ces serveurs tiers liés à notre Site et votre capacité à mettre un terme au marketing ciblé de ces tiers, merci s'il vous plaît voir lehttp://www.adtechus.com/cookie et aussi de visiter le Network Advertising Initiative ( http://www.networkadvertising.org).

Transfert international de données

Nos opérations étant de nature internationale, et nombre de nos systèmes informatiques basés aux États-Unis, les données à caractère personnel que vous nous confiez seront traitées aux États-Unis, où la règlementation concernant la protection de la vie privée et des données personnelles peut ne pas atteindre le même niveau d'exigence que dans d'autres parties du monde, comme l'Union européenne par exemple. Hors les réserves présentées ci-après, si vous créez un compte utilisateur sur ce site en tant que visiteur résidant hors des États-Unis, vous consentez à la collecte et/ou au traitement aux États-Unis des informations permettant de vous identifier personnellement, y compris l'utilisation de cookies.

Dans le cadre du programme Safe Harbor (Sphère de sécurité) de l'U.S. Department of Commerce (Département du Commerce des États-Unis), des entreprises du groupe Warner Bros. Entertainment ont reçu certification pour le transfert de données en provenance de l'Espace économique européen, s'engageant ainsi à respecter les principes de protection de la vie privée édictés par ce programme. Pour consulter la liste des entreprises concernées, veuillez voir ci-dessous.

Conservation des données

Les données vous concernant ne seront conservées que pendant le temps nécessaire aux finalités décrites dans la Politique  de Traitement des Données Personnelles, ou celui requis pour se conformer aux réglementations applicables.

Vos droits

,Vous avez le droit de demander que nous retirions vos données personnelles de nos bases de données et vous avez un droit d'accès, modification, correction des inexactitudes de vos données personnelles en notre possession ou sous notre contrôle, sauf exceptions prévues pas la loi.

Pour obtenir communication des données à caractère personnel vous concernant et que nous avons recueillies par l'intermédiaire du Site, ainsi que pour les faire rectifier, compléter, mettre à jour ou effacer votre compte ou enregistrement, veuillez vous accéder à votre profil (si vous en avez créé un) ou Nous envoyer un courrier à This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Par ailleurs, Nous vous donnerons toujours la possibilité de mettre à jour vos préférences en ce qui concerne Notre utilisation de vos renseignements. Pour protéger votre vie privée et votre sécurité, Nous prendrons les mesures raisonnables pour vérifier les renseignements sur votre identité avant d'en autoriser l'accès.

Veuillez nous écrire à This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou à l'adresse postale en bas de page si vous avez d'autres questions concernant des données personnelles vous concernant.

Mineurs

Il est important que les mineurs puissent profiter de nos Sites de façon raisonnable. Nous encourageons les enfants à consulter leurs parents ou tuteurs légaux avant de nous fournir des données personnelles. Nous encourageons également les parents et tuteurs légaux à surveiller l'activité de leurs enfants sur internet grâce, notamment, à l'utilisation d'outils de contrôle parental de fournisseurs de services en lignes ou d'éditeurs de logiciels qui permettent de créé un environnement internet adapté aux enfants. Ces outils évitent également aux enfants de divulguer en ligne leur nom, adresse ou autres données personnelles sans accord parental.

La protection des données relatives à vos enfants est importante pour nous. Nous Nous engageons à protéger les données à caractère personnel recueillies en ligne concernant les mineurs et à aider les parents ou tuteurs et leurs enfants à apprendre comment contrôler les données à caractère personnel les concernant tout en naviguant sur l'Internet. A cette fin, Nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger la vie privée de Nos jeunes visiteurs.

Les visiteurs du Site peuvent participer à de nombreuses activités sans fournir de données à caractère personnel. Cependant, si un utilisateur souhaite participer à certaines activités interactives, Nous lui demandons alors de Nous fournir certaines informations comme, par exemple, son adresse électronique et son âge. Dans certains cas nous demandons au mineur de nous rapporter la preuve de l'autorisation de ses parents ou tuteur de l'utilisation de ces informations ou de la participation du mineur à certaines activités en ligne. Nous utilisons également les adresses électroniques des parents ou tuteur pour leur permettre de désabonner leurs enfants des bulletins d'information ou activités semblables. Nous ne partageons pas les informations des mineurs avec des tiers qui ne seraient pas soumis à cette Politique de Traitement des Données Personnelles quant à leurs propres objectifs marketing sans l'accord des parents ou du tuteur légal.

Bien que nous désirions que les mineurs profitent de ce Site, veuillez noter que, sauf indication contraire sur le Site, les SMS, MMS et autres services mobiles sont uniquement accessibles aux utilisateurs répondant à certains critères d'âge. Nous n'encourageons pas les jeunes utilisateurs à Nous fournir des données à caractère personnel (comme par exemple leur numéro de téléphone mobile ou données de PDA) afin de s'inscrire à ces services.

Si vous êtes un parent ou un tuteur légal et que vous désirez connaître toutes les données personnelles que nous avons collecté en ligne sur votre enfant, faire effacer ces informations et/ou demander à ce qu'aucune autre collecte ni utilisation des informations personnelles de votre enfant ne soit faite ou si vous avez des questions sur notre Politique de Données Personnelles ou nos services, vous pouvez nous contacter à [Voir la rubrique « Comment Nous contacter »]

Modifications de la Politique  de Traitement des Données Personnelles

Il est possible que nous révisions la Politique de Traitement des Données Personnelles pour refléter les initiatives du Groupe, un changement de loi,  de technologie ou de nos pratiques quant à la collecte et l'utilisation de données personnelles. Dans une telle hypothèse, toute modification apportée à la Politique de Traitement des Données Personnelles sera affichée sur le Site afin que vous soyez toujours au courant de la dernière version. La date de la dernière version apparaîtra en tête de cette page. Pour vous tenir informé des modifications apportées, veuillez prendre régulièrement connaissance de la présente page et de la liste de sociétés appartenant au Groupe Warner.

Comment Nous contacter

Si vous avez des questions ou des commentaires sur la Politique de Traitement des Données Personnelles n'hésitez pas à Nous contacter à This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou auprès de Warner Bros. Advanced Digital Services, a division of Warner Bros. Technical Operations Inc., 4000 Warner Blvd., Bldg. 168, Burbank, CA, U.S.A. 91522, à l'attention du Chief Privacy Officer.

Nous accordons une grande importance au respect de votre vie privée. Des entreprises du groupe Warner Bros. Entertainment ont adhéré au programme Safe Harbor (Sphère de sécurité) de l'U.S. Department of Commerce (Département du Commerce des États-Unis) pour le transfert de données en provenance de l'Espace économique européen.

Dans ce cadre, ces entreprises se conforment aux principes pertinents du programme ("Principes"), que nous vous recommandons de consulter sur le site Internet de l'U.S. Department of Commerce : www.export.gov/safeharbor/.

Vous trouverez ci-dessous une liste des entreprises du groupe Warner Bros. Entertainment qui se sont engagées dans le cadre du programme Safe Harbor. Cette liste pouvant subir des mises à jour périodiques, nous vous invitons à la consulter régulièrement.

Warner Bros. Advanced Digital Services, une division de Warner Bros. Technical Operations Inc.

Certification : http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=10102

Turbine, Inc.

Certification : http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=12284

Si vous avez des questions ou des doutes concernant les pratiques de ces entreprises au regard des Principes, nous vous recommandons de nous contacter en premier lieu à l'adresse électronique suivante : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Si vos préoccupations devaient persister, il vous serait loisible de déposer une plainte, par écrit, auprès de l'American Arbitration Association ("AAA") aux fins de médiation et, en dernier recours, d'arbitrage. Pour faciliter la procédure, les plaintes doivent être formulées en anglais. Pour de plus amples informations, et notamment des instructions relatives au dépôt de plainte, nous vous invitons à contacter l'AAA :

AAA
1633 Broadway, 10th Floor
New York, New York 10019
Téléphone : 1-800-778-7879
Site Internet : www.adr.org
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Les sociétés du Groupe Warner Bros. Entertainment Group

Les sociétés du Groupe Warner Bros. Entertainment Group qui acceptent de se conformer à cette Politique de Traitement des Données Personnelles peuvent avoir accès aux informations des utilisateurs que nous collections sur notre Site (y compris celles d'utilisateurs bases dans un pays différent) et peuvent utiliser ces informations pour les finalités mentionnées dans la Politique de Traitement des Données. Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines entités du group Warner Bros. Entertainment qui peuvent actuellement utiliser les données de nos utilisateurs. Cette liste est susceptible d'évoluer, nous vous recommandons de la regarder régulièrement.

Australie

Warner Bros. Entertainment Australia Pty Limited

Danemark

Warner Bros. Entertainment Danmark ApS

Warner Home Video Denmark, une entité de Warner Bros. Entertainment Danmark ApS

Finlande

Warner Bros. Entertainment Finland Oy

Warner Home Video Finland, une entité de Warner Bros. Entertainment Finland Oy

France

Warner Bros. Entertainment France S.A.S

Warner Home Video France, une entité de Warner Bros. Entertainment France S.A.S.

Allemagne

Warner Bros. Entertainment GmbH

Warner Home Video Germany, une entité de Warner Bros. Entertainment GmbH

Pays-Bas

Warner Bros, Entertainment Nederland B.V

Warner Home Video Benelux, une entité de  Warner Bros. Entertainment Nederland B.V.

Italie

Warner Bros. Entertainment Italia S.P.A

Warner Bros. International Television Italia S.r.L

Warner Home Video Italy, une entité de Warner Bros. Entertainment Italia S.p.A.

Norvège

Warner Bros. Entertainment Norge AS

Warner Home Video Norway, une entité de  Warner Bros. Entertainment Norge AS

Portugal

Columbia Tri-Star Warner Filmes De Portugal LDA

Espagne

Warner Bros. Entertainment España SL

Warner Home Video Spain, une entité de Warner Bros. Entertainment España , SL

Suède

Warner Bros. Entertainment Sverige

Warner Home Video Sweden, une entité de Warner Bros. Entertainment Sverige AB

Suisse

Warner Home Video Switzerland, une entité deWarner Bros. Transatlantic Inc.

Turquie

Warner Bros. Film ve Video Sanayi ve Ticaret A.S.

Royaume-Uni

Warner Bros. Entertainment UK Limited

Warner Home Video UK, une entité de Warner Bros. Entertainment UK Limited

Etats-Unis

DC Comics

Turbine Inc.

Warner Bros. Advanced Digital Services, une entité de Warner Bros. Technical Operations Inc.

Warner Bros. Consumer Products Inc.

Warner Bros. Digital Distribution, une entité de Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Warner Bros. Distributing Inc.

Warner Bros. Entertainment Inc.

Warner Bros. Home Entertainment Inc

Warner Bros. Interactive Entertainment, une entité de Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Warner Bros. International Television Distribution Inc.

Warner Bros. International Branded Services, une entité de WBTV Distribution Inc

Warner Bros. Pictures, une entité de WB Studio Enterprises Inc.

Warner Bros. Television Distribution Inc.

Warner Bros. Television, une entité de WB Studio Enterprises Inc.

Warner Home Video,  une entité de Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Turbine Inc.

Ci-dessous figure la liste de certaines entités Time Warner  en dehors du Groupe Warner Bros. Entertainment pour le compte desquelles nous sommes susceptibles d'envoyer de la prospection commerciale sur des produits de divertissement ou des activités aux utilisateurs qui en auraient fait la demande. Ces envois peuvent être effectués par des moyens électroniques et vous êtes en mesure de vous opposer à tout moment (voir les conditions générales d'utilisation et la Politique de Traitement des Données Personnelles). Cette liste est susceptible d'évoluer, nous vous recommandons de la regarder régulièrement


Cartoon Network
Home Box Office
New Line Cinema
Time Inc.
Turner Broadcasting System